Derneğimizin Kurum ve Kuruluşlarla Olan Yazışmaları...
25 Ağustos 2011 Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sinema Filmleri Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği olarak, son dönemlerde 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği, sinema filmlerinin sınıflandırılması ve denetlenmesi konusunda bakanlığınızın gösterdiği duyarlılığı dikkatle izliyor ve takdir ediyoruz.

Konu ile ilgili yönetmeliği incelediğimizde:

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Değerlendirme ve sınıflandırma esasları

Madde 11 - Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kurullar sinema filmlerini gösterim ve iletim  biçimlerini ve doğrultusunda değerlendirir.

Yukarıda belirtildiği üzere, gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması esasına yönelik inceleme yapılması gerektiği hususundan yola çıkarak, sigara ile ilgili öğeleri ve sigara görüntülerini içeren filmlerin de gençlere olumsuz örnek teşkil ettiğinin dikkate alınmasını ve bu filmlerin belirli bir yaşın altındaki izleyici kitlesi tarafından izlenmesinin önlenmesi ve/veya televizyonda olduğu gibi bir görüntü perdelemesi yapılmasını uygun bulduğumuzu bildirir; konunun kurulunuzca da değerlendirilmesini talep ederiz.


Saygılarımızla

Prof. Dr. Orhan KURAL
Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Başkanı
 
 
 
Görseller
 
Ziyaretçi
Bu yazı, Ağustos 2011 itibariyle 0 kez okunmuş/incelenmiştir.

 
Tanımlar
[İlk Adım]

Derneğimiz

Üyelik Neler Yapıyoruz? [Yaptık/Yapacağız] Ne/ler Yapabilirim? Bireysel / Kurumsal Takip Edin
Onur Üyelerimiz

Üyelerimiz

Takipçilerimiz

Başvuru
Yetki
Haberler / Duyurular

İşbirliği
Yazışmalar

Etkinlikler / Takvim

Davet
Katılım / Katkı
[Bağış, Sözlük]

Tanıtım / Destek
[Banner]

Sık Kullanılanlarıma
Ekleyeyim

Siteme Ekleyeyim

Katkılarınız
Deneyimleriniz
Öyküleriniz
Yorumlarınız
Önerileriniz
Desteğiniz

Facebook /
Twitter

Basında
Derneğimiz

Haberler
Duyurular

Takvim

Görsel
[Eğitim ve Sanat]


Yararlı Bilgiler ve Bilinçlenme


Sorunlar ve
Çözüm Önerileri


Bağımlılıklar


Sigara[Tütün] ve ...

Yoksunluklar /
Yetersizlikler

Yönetim
 
Etkin Edilgen

Fotoğraf

Video

Karikatür

Tasarım

Çizim

Havuz
Araştırmalar
Çalışmalar
Karşılaştırmalar
İstatistikler

Haklarınız
[Yasa/Yönetmelikler]

Kitaplık
Bağlantılar
Sözler / Yazılar
Önemli Günler
Anketler
Teşvik ve Ödül

Koruma,
Sahip Çıkma ve Bilinçlendirme
Seferberlik
Terk Edeyim...
[Alo 171]

Uyarılar

Şikâyetleriniz
[Dilekçeler]
İhbarlar
[Alo 184]
Teknoloji [Televizyon,
Cep Telefonu]
İnternet [Oyun, Sohbet, Porno]
Bahis / Kumar
Madde [Uyuşturucu, Alkol ve Sigara]
Kötü Beslenme
[Kahve/Çay, Üç Beyaz, Çikolata, Patates, Çabuk yemek]
İlâç | Tüketim
Hız | Korna
Reklâm

"Gündem" /
"Haber"

Psikojenik
[Takıntılar, Korku/Kaygı,
Blumiya,
Anoreksiya]
Haberler
Köşe Yazıları
Birey/ler / Toplum
Doğa / Çevre

Orhan Kural

Nargile [1 - 2]

İçil(e)meyen Yerler
( Dünyada... )
Denetleyelim!
[Takip Et! | Sahip Çık!]

Açık hava

Haberler
Köşe Yazıları
Zihinsel
Fiziksel
İşlevsel


Hastalıklar /
Sorunlar


Göğüs ve Akciğerler
[Soluk | Su]
Kalp, Damar
Kanser/Onkoloji
Ağız ve Diş
Deri
(Kurumsal)
Kararlar
Bütçe
Harcamalar
Demirbaşlar
İstatistikler

(Bireysel)
Eylemler
Katkılar
Destek
Ziyaretçi: Şu an: 2 | Bugün: 11